Hoà Thượng Đệ Nhị Pháp Chủ Và Những Vần Thi Kệ

05/12/20208:23 CH(Xem: 17411)
Hoà Thượng Đệ Nhị Pháp Chủ Và Những Vần Thi Kệ
THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM  
CỐ TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC LƯỢNG 
(1935-2020)
ĐỨC ĐỆ NHỊ PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI

HOÀ THƯỢNG ĐỆ NHỊ PHÁP CHỦ VÀ NHỮNG VẦN THI KỆ 
130232363_755342591859808_4774159911001781906_o
Tôn Dung Cố Trưởng Lão HT. Đệ Nhị Pháp Chủ


- Sự thành công vẻ vang là bởi tại tâm; sự thất bại xấu xa cũng bởi tại tâm. Vậy chúng ta nên phải trau tâm, dồi trì, tâm quả thành, trí huệ sáng là đạo quả thành; Tâm quả thất là đạo sẽ thất. Vì vậy mà kẻ trí trau tâm chứ chẳng chịu dồi thân, nói ít mà nên, làm ít mà hay, lo ít mà đặng; ấy là bởi nơi tâm đã trọn tốt.


Tinh thần thức ngộ của Đạo Phật là ngọn đuốc, là hào quang để soi rọi cho chúng sanh; sự hướng đạo là thể hiện được tia sáng thức ngộ tự nơi bản tâm để chúng ta mỗi người ai rồi cũng phải tự tu, tự học, tự mình sáng soi.

- Chúng tavô minhvô minh là giặc nghịch, nó hại ta, nó giết ta cả xác lẫn hồn, cả thần lẫn trí. Vì thế mà sự thức ngộ là điểm tinh quang soi rọi, chiếu sáng màn đêm, phá tan bóng tối và tạo một sự nghiệp vĩ đại cho cuộc đời, trước nhất là từ cá thể rồi mới đến đại cuộc (tha nhân).

Trích dẫn: Tinh thần thức ngộ - HT. Thích Giác Lượng

129524837_109437397686400_1118191670966118417_o
ĐỐI THOẠI HOÀ BÌNH 

Người hành đạo đương thời không ủy mị

Không bi quan, không yếm thế với đời

Không yếu hèn lúc nhân loại chơi vơi

Không lấp mắt khi nước nhà nguy biến.

Chính người tu đã thực hành chí nguyện

Đem tinh thần đạo đức giúp nhân sinh

phương châm mang lại sự hòa bình

sứ mạng muôn đời non nước Việt… 

(Trích: Đối Thoại Hòa Bình - Giác Lượng; Tuệ Đàm Tử)
...

THOẢ NGUYỆN TU 

Đời tu quẳng gánh lẽ đương nhiên

Giải thoát trần lao nguyện kết duyên

Tam bảo vun bồi xây chánh đạo

Tứ ân trọn đắp dựng nguồn thiền

Chân tâm tích luỹ đầy thuyền  giác

Phật lý truyền ban dứt não phiền

Phước đã gieo từ bao luỹ kiếp

Kiếp nầy như nguyện: Rõ căn nguyên.

Giác Lượng; Tuệ Đàm Tử 
(Trích Đáp hoạ y vận bài thơ Đời Tu Sĩ

Của Hoà Thượng Thích Thắng Hoan).

 ...

MỘT KIẾP SỐNG
Một kiếp sống ta không mấy chốc
Nên mới sanh đã khóc chào đời
Kế già, bịnh, chết, luân hồi
Thực ra cảnh sống như lời khóc trên.
Thân phải chịu sống đời kham khổ
Mà ít ai biết chỗ lạc nhàn
Đặng tìm hưởng sự vui an
Nên người người mãi, sầu than đời người!
Giữa nhân loại khóc cười lẫn lộn
Tiếng hoà chung cảm động Phật, Tiên
Thấy đời lắm nỗi ưu phiền
Lập phương dắt chúng, hữu duyên căn lành.
Đạo Phật đã ban hành khắp xứ
Cùng nơi nơi nhuần rưới Pháp Lành
Chư Tăng Khất Sĩ Du Hành 
Ta Bà hoá độ nhân sanh khổ nàn!
Đi đây đó Đạo Tràng xây cất
Bóng Y Vàng phảng phất khắp nơi
Tăng Sư thuyết giảng hợp thời
Đem truyền Chơn Lý, cho đời tỏ thông.
Những ai đã dày công nghiên cứu
Mới rõ là thành tựu tại ta
Phật Đà chẳng có đâu xa
Chơn tu Phật hiện độ ta đắc thành.
Mấy lời đã đành rành phân tỏ
Lập Đạo Tràng Tịnh Xá khắp nơi
Không ngoài ý nghĩa độ đời
Cầu mong sinh chúng kịp thời tu mau.
Dẫu kẻ trước người sau cũng đến
Quyết chí tu, kẻo mệnh không bền
Đời ta, lên xuống, xuống lên,
Vô thường khó hẹn, sớm nên tu liền.
Đến Tịnh Xá là Miền Cực Lạc
Người tu đều an lạc vô biên
Nơi đây dứt mọi não phiền
Niết Bàn Tự Tại Là Miền Nầy Đây. 
Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

 ...
129271815_753704595356941_4451639616646139711_o

HÀNH LỤC ĐỘ 
Giác Lượng Tuệ Đàm Tử
 

1. BỐ THÍ
"Bố thí" tùy theo nguyện lực mình
Trong ba phương pháp giúp nhân sinh
Một là "Tài thí" như tiền của
"Pháp thí" thứ hai mở đạo tình
Ba là thực hiện tâm "Vô Úy"
Trải lòng thực hiện lẽ tồn sinh
Vì chưng "Bố thí" trừ tham lẫn
Gieo giống Bồ đề độ chúng sinh.
 
2. TRÌ GIỚI
Quy luật Phật truyền tự bấy lâu
Là môn diệu dược khắp năm châu
Giúp đời "giới luật" phương châm báu
Độ thế "tam quy" pháp nhiệm mầu
Ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng đã thọ
Giới điều Phật dạy học thâm sâu
Phát tâm tu niệm chuyên trì giữ
Mới dứt tử sanh, thoát nghiệp sầu.
 
3. NHẪN NHỤC
"Nhẫn nhục" là giới đứng đầu tiên
Nhẫn được tiêu oan dứt não phiền
Người đã nương về ngôi chánh giác
Thực hành pháp nhẫn đúng chân truyền
Hơn thua phải quấy, thêm oan trái
Khôn dại đua tranh, tạo nghiệp duyên
Lửa giận đốt thiêu rừng công đức
Theo lời Phật dạy: "Nhẫn" cần chuyên.
 
4. TINH TẤN
"Tinh tấn" là môn thuốc diệu huyền
Chữa lành bệnh nhác tập hành siêng
Muốn cho có quả cần vun tưới
Đạo cũng do ta gắng tập rèn
Nước chảy lâu ngày dần lở núi
Cọ cây lấy lửa phải cho chuyên
Tâm thành chí nguyện vun nền đạo
"Tinh tấn" đưa mình đến Phật Tiên.
 
5. THIỀN ĐỊNH
Các pháp gồm thâu chước "định thiền"
Trong ngoài vắng lặng thoát trần duyên
Nước yên chiếu sáng vầng trăng tỏ
Sóng động che mờ lẽ tự nhiên
Xách gậy kim cang kềm ý mã
Đem hèo giới luật đuổi tâm viên
Rừng thiền sư tử đang xua tặc
Chúa "Định" gom thần mật mật miên.
 
6. TRÍ TUỆ
"Trí tuệ" ví như lưỡi kiếm thần
Đoạn trừ tai chướng, dứt tham sân
Vô minh tận diệt ly sinh tử
Phiền não tiêu trừ thoát khổ luân
Biển nghiệp ba đào vùi Phật tánh
Trần lao sóng gợn lấp tâm chân
Hươi gươm trí tuệ trừ ma chướng
Tánh giác chơn như chiếu sáng ngần.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
10/12/2020(Xem: 23166)
Cuộc đờiđạo nghiệp của Ngài thật đáng cho muôn đời kính ngưỡng: Một niệm chí thành, mười phương cảm ứng Một nén hương, một cành hoa… một tấm lòng… Kính dâng lên Đức Đệ Nhị Pháp Chủ… mà ngào ngạt lan toả khắp tam thiên.
08/12/2020(Xem: 17691)
Từ đất Ấn xa xôi, hàng Tăng Ni sinh chúng con vô cùng đau buồn khi nghe tin Trưởng lão HT. Giác Lượng thâu thần thị tịch tại Mỹ quốc sau 86 năm ngự cõi hồng trần, trong đó ngự nơi cửa đạo 54 năm.
07/12/2020(Xem: 19616)
Nhớ Linh xưa! Tuổi xuân xanh xứng đáng, Một thanh niên gương mẫu tại quê nhà, Đã hướng về phụng sự đạo thiết tha.
07/12/2020(Xem: 19150)
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng, Viện Chủ Tịnh Xá Pháp Duyên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, vừa viên tịch lúc 9 giờ tối thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 16 tháng 10, năm Canh Tý), trụ thế 86 tuổi, 54 hạ lạp.
05/12/2020(Xem: 15507)
Quê hương ơi! Thời vàng son rực rỡ Khởi đăng trình hoằng pháp lợi nhân sanh Khắp các miền Tịnh Xá còn lưu danh Đây Ngọc Pháp, Ngọc Duyên với Ngọc Hạnh.
05/12/2020(Xem: 16410)
Chúng con hàng tứ chúng Tăng Nitín đồ nam nữ Phật tử thuộc Tăng đoàn Phật giáo Khất Sĩ Úc châu đồng thành tâm ngưỡng vọng về phương trời Bắc mỹ, quốc gia Hoa kỳ, tiểu Bang California, Thành phố San Jose, Một lòng kính tiếc khi nhận được ai tín Hoà thượng Tôn sư thuận thế vô thường, đã xả bỏ báo thân trở về cõi giác.
04/12/2020(Xem: 14174)
Nhận được tin Đại lão Hòa thượng Thích Giác Lượng - Pháp chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế Giới tân viên tịch Ni giới Hệ phái Khất sĩ chúng con thành kính cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật Quốc, sớm hội nhập Ta bà, tiếp hạnh nguyện giác tha, hóa độ chúng sanh, tuyên dương Chánh pháp, ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng từ bi chứng giám.
03/12/2020(Xem: 14427)
Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhận được tin Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng
03/12/2020(Xem: 14993)
Sự ra đi vĩnh viễn của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng là một mất mát lớn lao cho môn đồ tứ chúng Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới nói riêng và Phật Giáo Việt Nam nói chung. Cõi đời này đã mất đi một bậc xuất trần thượng sĩ, sứ giả Như Lai, nhà tranh đấu, giải trừ Pháp nạn, một nhà thơ lớn của Phật Giáo, đã tận tụy, cống hiến trong suốt 60 năm cho Đạo Pháp và Dân Tộc.
02/12/2020(Xem: 6206)
Giác Lượng Tôn Sư xiển đạo huyền Quê nhà Hải ngoại ngát chư duyên Pháp Duyên Tịnh Xá ngời hoa giác Giáo Hội Hoa Kỳ rạng đạo viên Chủ Bút Đặc San ghi dấu ấn