Điếu Văn Tưởng Niệm Của Tăng Ni Sinh Khất Sĩ Du Học Ấn Độ

08/12/202010:30 SA(Xem: 17691)
Điếu Văn Tưởng Niệm Của Tăng Ni Sinh Khất Sĩ Du Học Ấn Độ
ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM 
CỐ TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC LƯỢNG
ĐỨC ĐỆ II PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI 
129531663_411146453574465_7169706454823662667_n
Tôn Dung Cố Trưởng Lão HT. Pháp Chủ

Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ


Cuộc sinh tử xoay vần chớp nhoáng
Bóng thời gian một thoáng vô thường
Chạnh lòng trong nỗi đau thương
“Tòng lâm thạch trụ” lên đường quy Tây.

Nguồn đạo pháp dựng xây khắp cõi
Từ trời Nam vượt khỏi quê nhà
Nửa vòng trái đất bao la
Bóng y Khất sĩ ta bà lưu chân.

Thân tứ đại mãn phần một kiếp
Dẫu hai phương vẫn hiệp một lòng
Tấm lòng như mặt nước trong
Báo thân bỏ lại nhập dòng Sa-môn.

Nắng vừa tắt hoàng hôn biến chuyển
Mùa vào đông tuyết quyện trắng trời
Âm vang vọng khắp trùng khơi
Một màu tang tóc thay lời tiến linh.

Còn đâu nữa bóng hình Trưởng lão
Biệt quê hương truyền đạo xứ người
Ngày nay phát triển tốt tươi
Cội tùng, gốc bách rã rời ai hay?

Bậc Tôn trưởng từ rày xa vắng
Hàng đệ tôn mang nặng ơn Ngài
Xưa kia cho đến tương lai
Cùng chung một dáng hình hài xuất gia.

Từ chí nguyện Thích-ca chánh pháp
Kết vầng mây ấm áp vô cùng
Cội nguồn có thủy, có chung
Người đi theo chí đại hùng Tổ sư.

Mấy mươi năm tâm từ ban rải
Trọn công tu khúc khải hoàn ca
Chúng con từ chốn đường xa
Khấu đầu bái lạy người cha về nguồn.

Nhớ Giác linh xưa!

Đất Việt Nam muôn màu tươi đẹp

Lấy nghĩa nhân đi dẹp hung tàn

Quê hương Bình Định vẻ vang

Vó câu Nguyễn Huệ lên đàng chinh y.

 

Bao thế hệ phân kỳ xứ sở

Trải máu xương rạng rỡ nước nhà

Mấy đời nhân kiệt nở hoa

Giác linh sinh trưởng an hoà thôn sơn.

 

Xã Đập Đá, An Nhơn huyện thị

Trong quê hương tỉnh lỵ địa linh

Làng quê non nước hữu tình

Mẹ cha, thân quyến gia đình ấm êm.

 

Nhờ thuận duyên vào thềm cửa đạo

Thầy Giác An - Trưởng lão đương thời

Du phương từng bước thảnh thơi

Dẫn đoàn Tăng chúng một thời qua đây.

 

Ngôi Tam bảo tự rày nương tựa

Được Thầy ban chỗ dựa tâm lành

Pháp danh Thiện Nhẫn cao thanh

Sớm hôm tu học mong thành hiền nhân.

 

Sau về khuyên phụ thân dâng cúng

Đất Bằng Châu hiến phụng hoàn toàn

Đức Thầy minh chứng hân hoan

Dựng xây tịnh xá Tăng đoàn yên tu.

 

Thuở Giác linh thế phát xuất gia tu học và hành đạo!

 

Hai mươi sáu tuổi đời son trẻ

Ngài quyết tâm theo lẽ xuất trần

Vào chùa cắt ái từ thân

Đức Thầy thâu nhận tinh thần thiết thi.

 

Tại Ngọc Duyên nguyện đi theo Phật

Cạo tóc râu bỏ tật tánh đời

Một năm tu học đầy vơi

Từ ngôi Ngọc Cát được thời giới ban.

 

Trước Tăng chúng y vàng ấm áp

Thầy truyền trao giới pháp trọn lòng

Sa-di mười giới sạch trong

Pháp danh Giác Lượng mênh mông tiền đồ.

 

Được bổ nhiệm hải hồ khắp xứ

Trông coi nhiều Phật sự tốt tươi

Đạo tràng tịnh xá các nơi

Miền Trung nước Việt những thời thuận duyên.

 

Trải bốn năm phận hiền vun đắp

Vừa học tu vừa lập đạo tràng

Được Thầy - Trưởng lão Giác An

Truyền đăng Cụ túc giới ban cho mình.

 

Tại Ngọc Phúc oai linh Tam bảo

Thành Tỳ-kheo đắp áo cà-sa

Từ nay Tăng chúng lục hoà

Một vì Thích tử trong nhà Như Lai.

 

Thuở Giác linh ta bà giáo hoá!

 

Quê hương trăm núi nghìn sông

Sắc trời mấy độ bóng lồng về xuôi

Vai trần nặng gánh đưa nôi

Tình quê, hồn đạo ai thoi thúc lòng?

 

Thân Tỳ-kheo giữa dòng thế sự

Đi giữa đời tâm ngự thiền-na

Bát y trăm nẻo là nhà

Con đường hoá độ còn xa còn dày.

 

Ngài về phố ướp đầy sương phủ

Ngôi Ngọc Đà pháp nhũ rưới ban.

Rồi về Ngọc Cát ngự an

Sau ra Ngọc Bảo - Phan Rang, Tháp Chàm.

 

Đến Ngọc Pháp Ngài làm Phật sự

Sống hiệp hoà pháp lữ đồng môn.

Rồi sang Ngọc Phú sớm hôm

Trong ngoài mọi việc chăm nôm cửa thiền.

 

Ngài lại đến Ngọc Duyên - Bình Định

Tán Bồ-đề hưng thịnh xanh um.

Ngài về Ngọc Hạnh - Kon Tum

Giương cao đức độ phủ trùm hương quê.

 

Đủ nhân duyên Ngài về Ngọc Phúc

Công tu hành gạn đục khơi trong.

Ngọc Quang một sớm vầng đông

Chân trần Ngài bước mênh mông khải hoàn...

 

Trị sự trưởng - Giáo đoàn suy cử

Ngài đảm đương Phật sự nhiều năm

Tài năng, trí tuệ thậm thâm

Làm gương xán lạn ngàn trăm tín đồ.

 

Dòng thế sự cơ đồ ai biết

Do nhân duyên nên biệt quê nhà

Ngài sang Mỹ quốc quê xa

An cư tu học ta bà cõi chung.

 

Nơi đất khách đại hùng lập nguyện

Ngôi Pháp Duyên thực hiện tâm lành

Bước đường mở đạo cao thanh

Ra ngoài thế giới được thành vẻ vang.

 

Ngài đi khắp muôn ngàn chúng hội

Quang lâm nhiều pháp thoại Đông Tây

Xứ Nam, cõi Bắc đó đây

Hoằng truyền chánh pháp dựng xây Tăng-già.

 

Ngài thiên bẩm thơ ca, văn cú

Sáng tác nhiều thi phú tinh anh

Tuệ Đàm Tử, lấy bút danh

Lập nên toà soạn thịnh hành khắp nơi.

 

Ngài hoằng pháp khắp trời Mỹ quốc

Trên chuyến xe cứu độ nhân quần

Thuyền từ chở đạo ai lân

Từng bang, từng hạt lần lần viếng thăm.

 

Trải gió bụi bốn mươi năm chẵn

Đường độ sinh mang nặng tâm hồn

Trời chiều tắt nắng hoàng hôn

Tấm thân giả tạm đổ dồn mòn hao.

 
Thời kỳ ẩn thế quy Tây!
 Bầu trời muôn triệu vì sao
Thế nhân một kiếp biết bao nhiêu người
Ra đời da dẻ hồng tươi
Lìa trần bạc tóc buông lơi vui - phiền.
 
Gần trăm mùa hạ tiễn thu sang
Cỗ xe tứ đại suy tàn một khi
Thuận theo luật định đến kỳ
Tuổi già bóng hạc ngại gì tử sinh.
 
Giữa bước đường đăng trình hoằng hoá
Ngài thâu thần như đoá Vô Ưu
Hương hồn theo Phật nhàn du
Năm tư (54) hạ lạp công phu vuông tròn.
 
Nơi Mỹ quốc mãi còn lưu dấu
Bóng cà-sa neo đậu thuyền từ
Pháp âm mấy chục năm dư
Thi văn, bút pháp tâm tư để đời.
 
Đất Việt Nam vạn lời thương kính
Chúng Tăng Ni bịn rịn vô cùng
Đàn-na lệ thắm, chân rung
Muôn vàn đau xót hãi hùng tâm can.
 
Từ hôm nay hai đàng chia biệt
Ngài xuôi dòng nhập diệt vô sinh
Chúng con hướng nguyện chí tình
Cúi đầu đảnh lễ giác linh chứng lòng.
 
Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Chứng minh, chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn III,
Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến,
Cúi đầu đảnh lễ giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Lượng Tân viên tịch.

Từ đất Ấn xa xôi, hàng Tăng Ni sinh chúng con vô cùng đau buồn khi nghe tin Trưởng lão HT. Giác Lượng thâu thần thị tịch tại Mỹ quốc sau 86 năm ngự cõi hồng trần, trong đó ngự nơi cửa đạo 54 năm.

Là hàng hậu học lớp cháu con nhỏ dại, tuy chúng con không trực tiếp thọ giáo và uống giọt sữa pháp tinh khôi từ Trưởng lão, nhưng Ngài là bậc thạch trụ tòng lâm của tông môn Khất Sĩ nên chúng con đều mang ơn nặng qua sự cống hiến xây dựng và mở đạo của bậc tiền nhân. Đứng trước sự thị hiện nhập diệt của Ngài sau khi mãn duyên cõi tạm, chúng con xin thành kính phân ưu và xin mạn phép chia sẻ nỗi đau thương này.

Từ xứ Phật thiêng liêng, Tăng Ni sinh chúng con xin kết mảnh khăn tang trong tâm khảm, thành tâm phủ phục đảnh lễ bái vọng Giác linh đài nơi Mỹ quốc đang tôn trí nhục thân Ngài. Chúng con kính dâng đôi dòng điếu văn thi hoá sơ lược hành trạng một đời phụng sự đạo phápchúng sinh của bậc Tôn trưởng. Kính nguyện Giác linh Trưởng lão thuỳ từ chứng giám.

Chúng con kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ giác linh Trưởng lão Hoà thượng Giác Lượng thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc.


“GIÁC vô biên, tánh khai trí tuệ, NỐI thạnh sơn môn TRUYỀN vĩnh kiếp
LƯỢNG hải hà, tâm mở từ bi, TRUYỀN đăng tục diệm NỐI muôn đời”

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày sơ Đông, 2020

Minh Điệp chấp bút

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
10/12/2020(Xem: 23167)
Cuộc đờiđạo nghiệp của Ngài thật đáng cho muôn đời kính ngưỡng: Một niệm chí thành, mười phương cảm ứng Một nén hương, một cành hoa… một tấm lòng… Kính dâng lên Đức Đệ Nhị Pháp Chủ… mà ngào ngạt lan toả khắp tam thiên.
07/12/2020(Xem: 19617)
Nhớ Linh xưa! Tuổi xuân xanh xứng đáng, Một thanh niên gương mẫu tại quê nhà, Đã hướng về phụng sự đạo thiết tha.
07/12/2020(Xem: 19150)
Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng, Viện Chủ Tịnh Xá Pháp Duyên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, vừa viên tịch lúc 9 giờ tối thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 16 tháng 10, năm Canh Tý), trụ thế 86 tuổi, 54 hạ lạp.
05/12/2020(Xem: 17412)
- Tinh thần thức ngộ của Đạo Phật là ngọn đuốc, là hào quang để soi rọi cho chúng sanh; chúng ta mọi người đã hướng đạo là thể hiện được tia sáng thức ngộ tự nơi bản tâm của chúng ta, để chúng ta mỗi người ai rồi cũng phải tự tu, tự học, tự mình sáng soi.
05/12/2020(Xem: 15507)
Quê hương ơi! Thời vàng son rực rỡ Khởi đăng trình hoằng pháp lợi nhân sanh Khắp các miền Tịnh Xá còn lưu danh Đây Ngọc Pháp, Ngọc Duyên với Ngọc Hạnh.
05/12/2020(Xem: 16410)
Chúng con hàng tứ chúng Tăng Nitín đồ nam nữ Phật tử thuộc Tăng đoàn Phật giáo Khất Sĩ Úc châu đồng thành tâm ngưỡng vọng về phương trời Bắc mỹ, quốc gia Hoa kỳ, tiểu Bang California, Thành phố San Jose, Một lòng kính tiếc khi nhận được ai tín Hoà thượng Tôn sư thuận thế vô thường, đã xả bỏ báo thân trở về cõi giác.
04/12/2020(Xem: 14174)
Nhận được tin Đại lão Hòa thượng Thích Giác Lượng - Pháp chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế Giới tân viên tịch Ni giới Hệ phái Khất sĩ chúng con thành kính cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật Quốc, sớm hội nhập Ta bà, tiếp hạnh nguyện giác tha, hóa độ chúng sanh, tuyên dương Chánh pháp, ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng từ bi chứng giám.
03/12/2020(Xem: 14427)
Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhận được tin Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng
03/12/2020(Xem: 14993)
Sự ra đi vĩnh viễn của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng là một mất mát lớn lao cho môn đồ tứ chúng Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới nói riêng và Phật Giáo Việt Nam nói chung. Cõi đời này đã mất đi một bậc xuất trần thượng sĩ, sứ giả Như Lai, nhà tranh đấu, giải trừ Pháp nạn, một nhà thơ lớn của Phật Giáo, đã tận tụy, cống hiến trong suốt 60 năm cho Đạo Pháp và Dân Tộc.
02/12/2020(Xem: 6206)
Giác Lượng Tôn Sư xiển đạo huyền Quê nhà Hải ngoại ngát chư duyên Pháp Duyên Tịnh Xá ngời hoa giác Giáo Hội Hoa Kỳ rạng đạo viên Chủ Bút Đặc San ghi dấu ấn