Tiếng Việt
Như Lai Thiền Tự - Nhu Lai Meditation Temple
Kết quả cho "Thông Báo: Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản - Lần Thứ 2644 Năm & Lễ Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Như Lai Thiền Tự"